Domů
Ceník
Způsob platby a dodávky
login  
Hledat:     
 
Domů : Tituly na VHS :

Zámořské objevy a jejich důsledky

(6 Hlas(y))

přidat do košíku
Cena: 340.00 Kč
Kód produktu: VHS012

Na skladě: ano


Audiovizuální učební pásmo „Zámořské objevy a jejich důsledky“ je určeno pro dějepis v 7. ročníku základní školy, lze ho však využít i na středních školách.

Struktura učební pomůcky a metodická východiska:

Pomůcku, pojatou jako pásmo statických zobrazení s namluveným komentářem, jsme rozdělili do několika kapitol s tím, aby ji vyučující mohl použít podle svých představ. V našich pomůckách na kazetách VHS preferujeme statická zobrazení – pozornost dětského diváka je tak více koncentrována požadovaným směrem.

Žáci se nejprve seznámí s objevitelskými cestami Vikingů v raném středověku. Následuje vyprávění o době křížových výprav. Další kapitola se věnuje osudům slavného Benátčana Marca Pola, jehož cestopis se stal inspirací pro pozdější velké zámořské objevy. Po krátké pasáži o mapách, plavidlech a přístrojích program přechází k portugalským objevným cestám a ke koloniální expanzi Portugalců.
Objevení Ameriky, dobytí říší Aztéků a Inků a první cesta kolem světa – to byly výsledky španělské námořní aktivity v 15. a 16. století.
Závěr pásma pojednává o koloniálním světě v období bojů o zámořské državy, kdy se o svůj podíl na kořisti přihlásili Holanďané, Angličané a Francouzi.

Učební pomůcku lze využít buď jako celek nebo si vždy vybrat jen určitou část:

Pokud se rozhodneme s videokazetou pracovat jako s celkem, promítneme ji poprobrání tématického celku „Velké zámořské objevy“ nebo ji použijeme při opakování na konci 7. ročníku – půjde tedy o vyučovací hodinu, věnovanou videoprojekci.
Výhodnější je použít jednotlivé části během několika různých vyučovacích hodin. Můžeme si tak vždy připravit několikaminutové oživení každou z úvodních tří kapitol videokazety: Cesty Vikingů, Období křížových výprav, Daleké putování do Číny.
Při probírání tématu „Velké zámořské objevy“ pak využijeme jen kapitoly: Mapy, lodi, přístroje a nové okolnosti, Velké výboje malého národa a Vznik světové velmoci (Objevení Ameriky, Dobytí říše Aztéků, Zánik říše Inků, První cesta kolem světa).
Závěr celého pásma Důsledky velkých zámořských objevů si ponecháme k látce o koloniálním světě v raném novověku.
Půjde tedy o jakési nepravidelné „promítání na pokračování“, které je však možné pouze tehdy, máme-li možnost běžně využívat video.
K orientaci a pro rychlé nalezení začátku požadované kapitoly slouží obsah na zadní straně obalu videokazety a metodické příručky. Komentář, který pomůcka obsahuje, má vyučující pro svou potřebu k dispozici v plném znění v metodické příručce – ví tedy, „kde právě jsme a co bude následovat“.
Metodická příručka přináší kromě textu namluveného komentáře seznam literatury, použité během přípravy pomůcky.

Ohodnoťte tento produkt
Vynikající
Dobrý
Průměrný
Špatný
Hrozný

 
 
Copyright Studio Dokument a Forma, 2006. All rights reserved. Powered by Shop-Script FREE shopping cart software